Co to jest DasCoin?

Mar 25, 2017 | FINANSE ON-LINE

DasCoin to nowa kryptowaluta, która swoją popularnością i rozwiązaniami ma zastąpić niekwestionowanego lidera tego rynku, jakim jest BitCoin. Ze względu na przyjętą strategię reklamową opartą o schemat MLM, jest o niej coraz głośniej w Internecie. Przyjrzyjmy się więc wadom i zaletom rozwiązań przyjętych w DasCoinie, mając na względzie, że jest to dopiero faza Pre-launch. Zbadajmy szansę powodzenia całego przedsięwzięcia.

Czym jest, a raczej ma być DasCoin?

DasCoin to nowa hybrydowa kryptowaluta od NetLeaders, której promowanie w Internecie rozpoczęło się w październiku 2016 roku. Ma ona łączyć najlepsze cechy zdecentralizowanych walut cyfrowych, takich jak BitCoin i zcentralizowanych jak OneCoin. Z założenia też powinna eliminować ich słabe strony. DasCoin został opracowany przede wszystkim w celu wdrożenia nowego, globalnego systemu rozliczeniowego, zapewniającego błyskawiczne wykonywanie płatności za pośrednictwem powszechnie dostępnych urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet, laptop. Dodatkowo niezależnie gdzie obecnie jesteś na świecie, będziesz mógł przekazać swoje DasCoiny drugiej osobie, przebywającej w innym kraju, bez obawy o wysokie koszty wymiany na walutę lokalną.

Czy przelewałeś kiedyś swoje pieniądze na konto bankowe w innym kraju?

 • Po pierwsze, jeśli nie masz konta w walucie adresata, koszty transferu z uwzględnieniem przewalutowania mogą być znaczne.
 • Po drugie, przelew taki jest wykonywany często kilka dni.

Bardzo silnie rozwijane w ostatnich latach kryptowaluty pozwalają wyeliminować słabość dotychczasowych rozwiązań transferów finansowych. Rozpatrując powyższą zaletę DasCoina, dochodzimy do wniosku, że nie jest to już obecnie nic wyjątkowego. Równie dobrze błyskawiczne płatności pomiędzy krajami możemy wykonywać za pośrednictwem BitCoina. On także zapewnia nam szybkość, małe koszty operacyjne i do tego w pewnym sensie anonimowość. Jednak ta anonimowość nie jest akceptowana przez większość państw, które celem utrzymania stabilnej polityki pieniężnej, muszą mieć kontrolę nad środkiem wymiany wartości, jakim jest pieniądz czy też kryptowaluta.

Co jakiś czas pojawiają się w różnych mediach informacje, że BitCoin będzie blokowany przez państwa poprzez wprowadzenie regulacji prawnych, zakazujących jego stosowanie w rozliczeniach na ich terenie. Co ma w takim razie do zaoferowania w tej kwestii DasCoin? DasCoin poprzez zastosowanie rejestru użytkowników portfeli, których dane będą poddawane autoryzacji za pomocą procedury KYC, przestanie być walutą anonimową. Dodatkowo jego dystrybucja ma opierać się na technologii BlockChain, tworzącej globalny rejestr każdej wykonanej transakcii. Zgodnie z jej założeniami operacja raz wprowadzona do systemu nie może zostać z niego usunięta, a jej historia jest ogólnodostępna. Wdrożenie powyższej cechy może stanowić, w tym przypadku, pierwszy element układanki budujący potencjał DasCoina.

Żyjemy obecnie w erze ogólnej cyfryzacji, która ma nam służyć zapewnieniu maksymalnej wygody. Jak zapewniają twórcy, za pomocą tej krytpowaluty wykonamy przelew w kilka sekund i będzie to czas finalnego zamknięcia transakcji. Jej system został oparty na 6-cio sekundowych blokach transakcyjnych, co gwarantuje niemal natychmiastowe wykonywanie zleceń.

Jeśli jesteś handlowcem sprowadzającym towary z Azji lub innego miejsca na świecie co powiesz na to, że będziesz mógł zapłacić za zakup i transport towarów w chwili podjęcia decyzji biznesowej. Nie będziesz musiał obawiać się o to, czy twój przelew zostanie zaksięgowany na czas. Dzięki rozwiązaniom zawartym w protokole kryptowaluty DasCoin towar może zostać wysłany do ciebie w dniu zawarcia umowy handlowej. Przyznasz, że to wiele upraszcza.

Dla porównania zobaczmy jak wygląda potwierdzanie transakcji dla najpopularniejszej obecnie krypotowaluty, jaką jest Bitcoin.

W przypadku Bitcoina potwierdzenie transakcji wymaga wpisania jej do bloku, który umieszcza się następnie w łańcuchu bloków. Oparcie protokołu Bitcoina na modelu sieci Pear-to-Pear wymusza potrzebę co najmniej trzykrotnego potwierdzenie wpisania operacji do bloku. Sieć taką stanowią serwery wymieniające między sobą informacje o wszystkich operacjach płatniczych. Każde potwierdzenie oznacza, że transakcja została zapisana w bloku na jednym z takich serwerów (nastąpiło zdarzenie replikacji danych). Przyjęło się, że transakcja zostaje w pełni zaakceptowana i rozliczona  po uzyskaniu trzech potwierdzeń w sieci. Czas pomiędzy kolejnymi blokami Bitcoina wynosi około 10 minut i daje nam to 30 minutowy cykl rozliczeniowy. To okres zdecydowanie za długi jeśli chcesz płacić kryptowalutą w fizycznym sklepie.

Widać tu pierwszą cechę płatności za pośrednictwem kryptowaluty DasCoin, którą jest

 

SZYBKOŚĆ I NISKIE KOSZTY OPERACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Formy płatności wspierane przez DasCoina

Twórcy DasCoina, wychodząc na przeciw potrzebom użytkownika końcowego, mają w planach wprowadzenie autorskiej aplikację Das-Pay, dostępnej na wszystkich platformach mobilnych. Firma od 2015 roku prowadzi w tym celu rozmowy z największymi przedstawicielami obsługującymi płatności bankowe, takimi jak VISA czy MASTERCARD. Mając jedynie swój telefon komórkowy ze skonfigurowaną aplikacją Das-Pay będziemy mogli korzystać z ich terminali płatniczych. Oznacza to możliwość rozliczania zakupów w ponad 50 milionach punktów handlowych na całym świecie. DasCoinem będziemy więc mogli zapłacić w każdym miejscu wyposażonym w terminal płatniczy obsługujący technologię zbliżeniową. Rozwiązanie to jest podobne do funkcjonujących już usług Android Pay czy Apple Pay. Das-Pay ma umożliwić wykonywanie płatności mobilnych kryptowalutą.

Zaimplementowanie takiego rozwiązania sprawi, że DasCoinowi będzie można przypisać cechy takie jak

 

PROSTOTA i DOSTEPNOŚĆ MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH

Kwestie utrzymania stabilnego poziomu wartości DasCoina

Obecnie posiadanie jakiejkolwiek krytpowaluty pociąga za sobą znaczne ryzyko utraty jej wartości. Nigdy nie możesz być pewny czy zakupując ją wieczorem i wstając rano będzie jeszcze coś warta. Jest to produkt czysto wirtualny i jego cena pod wpływem zmiany wielu czynników spekulacyjnych może podlegać znacznym wahaniom. System dystrybucji DasCoina ma być pozbawiony tej wady. Jego twórcy zakładają, że będziesz mógł dzięki niemu dokonywać płatności bez ograniczeń kwotowych. Sam handel kryptowalutą ma jednak podlegać pewnej kontroli, mającej na celu zapewnienie stabilizacji wartości. Twórcami DasCoina są wysokiej klasy specjaliści, którzy wiedzą, że tylko regulacje tego typu mogą ustrzec kryptowalutę od powszechnych baniek spekulacyjnych, odstraszających poważnych klientów, instytucje państwowe itp. Pytanie tylko na ile to się im uda mając na względzie plany uwolnienia ceny DasCoina na giełdach zewnętrznych.

Na tej podstawie możemy wyróżnić trzecią planowaną cechę DasCoina, czyli

 

STABILNOŚĆ

Kwestia anonimowości

Twórcy DasCoina chcą wyjść na przeciw potrzebom dzisiejszego świata. Rządy państw niechętnie rozważają akceptację BitCoina jako pełnoprawnego środka płatniczego, tłumacząc to brakiem możliwości skontrolowania obu stron transakcji. Jeśli zlecisz wypłatę BitCoinów na portfel o innym adresie nie masz możliwości unieważnienia takiego przelewu. Oficjalnie nie wiesz do kogo go wysyłasz, ponieważ portfele BitCoinowe są w pełni anonimowe. Posiadają jedynie alfanumeryczny adres, będący w tym przypadku znacznikiem dla danej operacji. Ta anonimowość przyciąga różnego rodzaju przestępczość, od karteli narkotykowych po zorganizowane grupy terrorystyczne. W przypadku DasCoina użytkownik zakładając swój portfel, umożliwiający operowanie tą kryptowalutą, będzie musiał poddać się personalnej weryfikacji. Takie rozwiązanie zapewni przypisanie do każdego portfela DasCoin fizycznej osoby.

Czwartą wyróżniającą cechą DasCoina jest więc

 

PRZEJRZYSTOŚĆ TRANSAKCJI

Odporność na ataki hakerskie

Tak jak przy większości kryptowalut i w tym przypadku mamy do czynienia z modelem rozproszonej bazy operacji. Wszystkie punkty/komputery tworzące sieć Pear-2-Pear wymieniają ze sobą informacje o każdej transakcji przeprowadzonej za pomocą DasCoina. Atak hakerski na jeden z tych punktów celem dokonania zmian w dzienniku transakcji będzie bezcelowy. Fałszywe dane nie zostaną zsynchronizowane z resztą sieci i nadpiszą je informacje z pozostałych punktów.
Należy poruszyć tutaj również kwestię autoryzacji portfela DasCoin. Tak jak napisałem powyżej, każdy użytkownik posiadający swój portfel będzie musiał go zweryfikować, przez co nie będzie to kryptowaluta anonimowa. Jeśli podczas wykonywania płatności haker podmieni nam adres docelowy będzie można go zidentyfikować i przekazać sprawę odpowiednim organom ścigania. Już samo to stanowi skuteczną ochronę przed wzmożoną aktywnością cyfrowych grup przestępczych.

Mamy więc piątą cechę wyróżniającą DasCoina, którą jest

 

DUŻA ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIA HAKERSKIE

Metoda wydobycia DasCoina

Kryptowaluty dostępne na rynku można wydobywać metodami „Proof of stake”, „Proof of work” i „Proof of resource”. DasCoin ma być wydobywany przez jedną firmę. To ona zapewni odpowiednią moc obliczeniową, wymaganą do przetwarzania skomplikowanych działań matematycznych. Wynikiem tego przetwarzania będzie „wydobywanie/tworzenie” monet wirtualnej waluty.

Planuje się, że DasCoin w przeciwieństwie do Bitcoina udostępni model wydobycia „Proof Of Stacke”. Polegać ma to na tym, że użytkownicy tworzący sieć Pear-2-Pear dla DasCoina, otrzymają swoją dywidendę z wydobycia, która będzie uzależniona od ilości wirtualnej waluty znajdującej się na portfelu. Jeśli udostępniasz swój komputer z odpowiednią aplikacją zsynchronizowaną z twoim portfelem będziesz mógł liczyć na udział w wydobyciu DasCoina. Twój komputer stanie się wtedy kolejny punktem sieci Pear-2-Pear, cząstką systemu blockchain DasCoina. Każda z takich cząstek będzie przechowywać kopię bazy transakcji wykonanych cyfrową walutą. Decydując się na uczestnictwo w wydobywaniu DasCoina musisz dbać o utrzymanie pokaźnego portfela i nieprzerwaną pracę twojego komputera przez 24h na dobę.

Do końca nie jestem przekonany czy zapowiedziany model wydobywczy zostanie wprowadzony w życie. Ze względu na oparcie początkowej dystrybucji DasCoina na licencjach bardziej skłaniałbym się do rozwiązania proof of resource.

Niemniej jednak na obecną chwilę z powyższego wynika szósta zapowiadana cecha DasCoina,

 

MOŻLIWOŚĆ CZERPANIA KORZYŚCI Z JEGO WYDOBYCIA I UNIEZALEŻNIENIE OD MOCY OBLICZENIOWEJ

Nabywanie licencji na wydobycie DasCoina

Przed oficjalnym startem kryptowaluty DasCoin, jak też po rozpoczęciu procesu jej wydobycia, będziesz mógł nabyć od firmy NetLeaders gwarancję na otrzymanie określonej ilości wirtualnych monet. W tym celu musisz stworzyć swoje konto na platformie DasNet i wykupić jedną z sześciu rodzajów licencji wydobywczych. Są one zróżnicowane pod względem cenowym, co ma bezpośrednie przedłożenie w upoważnieniu do otrzymaniu określonej ilości jednostek DasCoina.

 

Zakładając konto zyskujesz 3 rzeczy:

 • Uwierzytelnienie – przed otrzymaniem kryptowaluty twój portfel DasCoinowy będzie wymagał autoryzacji personalnej. Zyskasz dzięki temu możliwość dokonywania transakcji DasCoinem.
 • Możliwość zakupu licencji DasCoin – będziesz mógł zakupić odpowiedni certyfikat licencyjny oraz uzyskasz dostęp do portfela WebWallet.
 • Dodatkowe cykle wydobywcze – wydobycie DasCoina będzie odbywać się w cyklach. Dzięki nim będziesz mógł zwiększyć finalną ilość monet wydobytych dzięki licencji. Każda licencja posiada z góry określoną ilość cykli wydobywczych.

 

Zakupioną licencję będziesz mógł aktualizować do licencji kolejnego poziomu. Nie musisz od razu startować z najwyższym pakietem. W zależności od twoich możliwości finansowych do dyspozycji masz następujące rodzaje licencji:

 • Licencja STANDARD – koszt to 100€
 • Licencja MANAGER – koszt to 500€
 • Licencja PRO – koszt to 2 000€
 • Licencja EXECUTIVE – koszt to 5 000€
 • Licencja VICE-PRESIDENT – koszt 12 500€
 • Licencja PRESIDENT – koszt to 25 000€

 

Licencje DasCoin - obraz

Wszystkie z dostępnych licencji charakteryzują się określoną ilością Cykli, Upgrades oraz tzw. Frequency Lock. Do tego firma NetLeaders wynagradza nas dodatkowym bonusem procentowym. Nie jest on gwarantowany i cyklicznie ulega pomniejszeniu więc warto się pospieszyć. W poniższej tabeli widzisz też pozycję „Max Reward” , czyli maksymalną ilość monet jakie otrzymamy przy danej licencji.

CYCLES
UPGRADES
FREQUENCY LOCK
WEBWALLET LEVEL
REGISTRATION
MAX.REWARD COINS
LICENSE PACKAGE

1100+110


1210

1
5.8
2
FREE
417
STANDARD

5500+550


6050

1
5.8
3
FREE
2086
MANAGER

24000+2400


26400

1
5.8
4
FREE
9103
PRO

65000+6500


71500

2
5.8
5
FREE
49310
EXECUTIVE

225000+22500


247500

2
5.8
6
FREE
170690
VICE-PRESIDENT

325000+32500


357500

3
5.8
7
FREE
493103
PRESIDENT

Przykład wyliczeń:

Załóżmy, że kupujesz licencję za 2.000€. Uprawnia ona cię do otrzymania 24.000 cykli wydobywczych i dodatkowego bonus +10%, wynoszącego 2.400. Po podsumowaniu masz 26.400 cykli. Oprócz tego przysługuje ci jedno ich podwojenie, czyli tak zwany upgrade. Ta druga partia cykli wydobywczych rozpocznie się po upływie około 100 dni. Czyli z warunków zakupionej licencji wynika, że finalnie będziesz posiadać 52.800 cykli. Wartość tą teraz dzielisz przez frequency lock 52.800/5,8. Wynik obliczenia mówi, że licencja upoważnia cię do otrzymania 9.103 Dascoinów. Wskaźnik frequency lock wzrasta wraz z upływem czasu i określa trudność wydobycia. Na obecną chwilę wynosi 5,8 i czym jest on wyższy tym mniej monet otrzymamy.

Już wiesz, że otrzymasz 9.103 monety przy koszcie zakupu licencji na poziomie 2.000€. W tym przykładzie cena jednej monety wyniesie cię 2.000/9.103 czyli po zaokrągleniu 0,22€. Analitycy szacują, że po pierwszych dwóch latach cena DasCoina może dojść do około 5€. Założymy jednak najbardziej pesymistyczną prognozę i niech będzie to jedynie 1€. Sprzedając swoje Dascoiny za tą cenę zarobisz na czysto 7.103€

Jeśli masz ochotę wylicz swój zysk dla licencji za 5000€, 12500€ i 25000€ może ci w tym pomóc zamieszczony powyżej odnośnik do kalkulatora licencji. Pamiętaj jednak żeby w obliczeniach zastosować obowiązujący obecnie frequency lock i wartość bonusu cykli. Możesz te dane wyszukać na stronie https://netleaders.com/products. Jak widzisz zakup licencji na wydobycie DasCoina może być najłatwiejszym sposobem na zarobienie pokaźnych pieniędzy na przestrzeni kilku lat. Jeśli nie wierzysz to poczytaj jak razem z upływem czasu wzrastała cena BitCoina.

Dodatkowe formy zarabiania z NetLeaders

Twórcy DasCoina stawiają mocno na budowę społeczności, która będzie propagować i wykorzystywać zalety nowej koryptowaluty. Z tego też powodu został stworzony cały program partnerski oparty na marketingu sieciowym. Ten aspekt planu biznesowego pozwala wyrobić sobie opinię o profesjonalnym podejściu do całego projektu twórców Dascoina. Z drugiej zaś trony narzuca pytanie, czy aby nie jest to kolejna piramida, w której oferuje się wirtualny produkt i rozpowszechnia go za pośrednictwem sieci użytkowników, wynagradzając ich jednocześnie za aktywność marketingową?

Nie sposób tego ocenić na obecnym etapie rozwoju całego przedsięwzięcia. Przypatrzmy się jednak co oferuje Dascoin swoim programem partnerskim.

Żeby w nim uczestniczyć musimy wykupić dodatkową licencję Advocate, która kosztuje 45€. Jeśli już ją posiadamy możemy zacząć polecać DasCoina innym osobom. Za czynny udział w promowaniu nowej kryptowaluty firma oferuje nam dodatkowo trzy plany zarobkowe.

Pieniądze zarobione w programie partnerskim są dzielone w proporcji 60% na 40%. Oznacza to, że 60% zarobków możesz wypłacić na swoje konto bankowe, a pozostałe 40% jest automatycznie przekazywane na specjalne subkonto. Środki odłożone w ten sposób możesz przeznaczyć w późniejszym czasie na dokupienie cykli wydobywczych.

Prowizja ze sprzedaży bezpośredniej

Prowizja ze sprzedaży bezpośredniej jest twoją gratyfikacją za propagowanie kryptowaluty DasCoin. Przypuśćmy, że przedstawiłeś dobremu znajomemu (Polecony A) ideę i zalety DasCoina, a on postanowił zainwestować w zakup licencji wydobywczej 2000€. Z jego opłaty otrzymasz 10%, czyli w naszym przypadku 200€. Wynagrodzenie za poleconego jest dzielone i 60% (120€) tej kwoty możemy wypłacić, a pozostałe 40% (80€) jest odkładane na tak zwany Reserve Balance, z którego będziesz mógł zakupić na przykład dodatkowe cykle.

 

drzewo binarne DasCoin

Prowizja z planu binarnego

Drugim rodzajem prowizji są dochody z planu binarnego. Jak pisaliśmy wyżej naszemu znajomemu spodobała się polecana przez nas kryptowaluta i zakupił licencję za 2000€ (Polecony A). Umieszczamy go po lewej stronie naszej struktury. Kolejna osoba, której wspomnieliśmy o DasCoinie na tyle zainteresowała się naszą inwestycją, że podjęła decyzje o zakupie licencji również za 2000€ (Polecony B). Jako że nasza struktura jest binarna i tworze dla naszych bezpośrednich poleconych dwa miejsca umieszczamy ją po prawej stronie. W miedzy czasie nasz Polecony A okazał się na tyle zaangażowany, że zdobył dla swojej struktury dwie osoby. Polecony C wykupił licencję o wartości 100€ a Polecony D  za 500€. Jak zauważyłeś twoja słabsza Prawa noga zrobiła obrót na kwotę 2000€ a silniejsza Lewa na 2600€. W przypadku planu binarnego prowizję liczymy ze słabszej nogi Prawej.  Otrzymujesz zatem 10% od kwoty 2000€ czyli 200€. Tutaj również obowiązuje zasada 60/40. Swoje 120€ (60% z 200€) będziesz mógł wypłacić na konto osobiste, natomiast 80€ (40% z 200€) trafi na twój Reserve Balance. W modelu binarnego zarabiania, jeśli twój sponsor jest dobrym marketerem możesz skupić się na budowaniu tylko jednej nogi. Druga będzie budowana systematycznie przez niego.

Matching Bonus

Kolejnym typem prowizji jest tzw. Matching Bonus. Jest on wyliczany z zarobków twoich poleconych. W naszym przykładzie twój Polecony A zaprosił dwie osoby. Polecony C  i  Polecony D wydali łącznie 600€ z czego twój znajomy dostaje 10% tej kwoty (tj. 60€). Zgodnie z prowizją Matching Bonus jesteś uprawniony do otrzymania 10% od jego zarobionej kwoty, czyli 6€.

Twoi bezpośredni poleceni tworzą pierwszy poziom struktury drzewa binarnego. Poleceni naszych bezpośrednich poleconych tworza poziom drugi i tak dalej. Twój udział z zarobku poleconych z twojej struktury wzrasta o 5% co poziom. Premia matching Bonus naliczana jest do 5 poziomu w głąb twojej struktury.

 • Poziom 1: 10%
 • Poziom 2: 15%
 • Poziom 3: 20%
 • Poziom 4: 25%
 • Poziom 5: 30%

 

Podsumujmy więc jeszcze raz cały plan marketingowy. DasCoin jest kryptowalutą i nie potrzebuje oferować dodatkowych źródeł zarobku. Zostały one jednak wprowadzone i mają na celu jego rozpropagowanie. Jeśli przeanalizujemy przeszłość BitCoina zobaczymy, że walczył on kilka ładnych lat aż powstała odpowiednia infrastruktura przyczyniająca się do jego popularności i tym samym wzrostu ceny. Twórcy DasCoina doskonale zdają sobie sprawę, że zapewnienie popularności i masowa reklama są priorytetem w budowaniu jego wartości rynkowej. Firma wynagradza więc aktywne osoby za ich wkład w rozpowszechnianie informacji o DasCoinie i budowanie społeczności, która będzie korzystała z jego zalet.

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie kto stoi za całym projektem DasCoina. Poznajmy więc najważniejsze twarze tego projektu.

Twarze DasCoin i NetLeaders

Michael Mathias

CEO DasCoin – czyli najważniejsza osoba repezentacyjna

 • Specjalista branży FinTech od ponad 23 lat pracodawca i spec od zarządzania.
 • Twórca i Prezydent firmy branży social media: Mojo Media
 • Twórca i CEO sieci marketingowej TREKA i przedsiębiorstwa zwązanego z grami online: Change Gaming.
 • 10 lat doświadczenia w Konsultingu Strategicznym we współpracy z największym amerykańskim bankiem JP Morgan Chase i 5 lat doświadczenia jako konsultant ds marketingu w branży finansowej dla American Express i T.Rowe Price.
 • Ukończył uniwersytet w Princeton i jest rezydentem Sliema na Malcie.

John Pretto

Prezes NetLeaders

 • Od ponad 20 lat przedsiębiorca branży technologicznej z doświadczeniem w IT, marketingu i zarządzaniu.
 • Były szef technologiczny w R66T, Szef zarządzający w ComF5 (formalnie DigitalFX – cyfrowa platforma marketingowo-reklamowa), CTO(Szef Technologiczny) i współzałożyciel HelloNetwork i Wice Prezydent technologiczny w SmartConnect.
 • Ukończył uniwersytet DeVry i rezyduje w Las Vegas, USA.

George Sarcevich

Dyrektor WebWallet

 • 10 lat doświadczenia i praktyki na Wall Street jako broker inwestycyjny dla Goldman Sachs, Bear Stearns i HSBC.
 • Twórca Eagle Ventures, pierwszej spółki technologicznej na Bałkanach, Współtwórca Bastion Capital, Belgradzkiej firmy doradczej oraz Szef Finansowy (CFO) i współtwórca IX2 Networks, wiodącego operatora kolokacji usług teleinformatycznych w Los Angeles.
 • Doradca do spraw finansów Ministra Serbii i Montenegro.
 • Ukończył uniwersytet w Princeton i jest rezydentem Belgradu w Serbii.

Terry O’Hearn

Prezes zarządzający DasFinancial

 • 30 lat doświdczeń jako przedsiębiorca i finansista korporacyjny branży technologicznej i handlowej.
 • Twórca i CEO Outdoor Access Group (handel), Właściciel i CEO iMOZI Canada Inc. (technologie), Twórca i Prezydent DOLFIN Developments West Ltd. & Safari Corporation (technologie), oraz Twórca i CEO w Taymad International Corp. (finanse i usługi dla korporacji).
 • Absolwent uniwersytetu Sir Wilfrid Laurier i Uniwersytetu w Calgary mieszkający w Vancouver, Kanada.

Blair Baker

Wdrożeniowiec systemu DasPay i Giełdy Publicznej

 • Współtwórca FXCM – jednego z największych brokerów giełdowych Forex.
 • Dyrektor Badań Rynkowych w Global Capital Investment współpracujący w swojej karierze z teamem marketingowym GCI.
 • Zarządzał portfelem inwestycyjnym o wolumienie $500,000,000 dla Prudential Securities.
 • Niezależny konsultant finansowy dla wielu rządów i ministerstw do spraw finansów i inwestycji.

Mój werdykt

Dysponując wolnymi środkami postanowiłem zaryzykować i wykupić kilka licencji na wczesnym etapie Pre-Launch. W odniesieniu do dynamiki rozwoju świata kryptowalut mam pełną świadomość, że opisany projekt może nie odnieść spektakularnego sukcesu. Mogę stracić całą zainwestowana kwotę i jestem gotów ponieść takie ryzyko. Co będzie z DasCoinem, jeśli z dnia na dzień powstanie kolejny wirtualny Coin, który zaoferuje coś więcej? Patrząc na ludzi tworzących ten projekt jestem pozytywnie nastawiony do całej inwestycji. Porównując ich z grupą programistów owładniętych ideą stworzenia kolejnej kryptowaluty te osoby wiedzą co robią. Każdy etap sukcesywnie wdrażany przez nich w życie tworzy kolejną cegiełkę przemyślanego planu biznesowego. Osobiście jestem na TAK dla całego projektu, choć zawiera on kilka elementów, które zaburzają mój spokój.

Zobaczymy co przyniosą najbliższe miesiące.

Cookie

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Oczywiście cookie nie zbiera żadnych danych personalnych użytkownika i jest wykorzystywane z zachowaniem anonimowości. Zobacz co to są cookies

Disclaimer

Informacje zawarte na stronie jako całość, ani żaden z jej elementów nie jest ani nie może być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Opublikowane treści mogą być pomocne w powiększaniu swojego kapitału lecz nie stanowią gwarancji zysku. Inwestowanie w kryptowaluty, na rynku Forex, akcji giełdowych i innych rynkach kapitałowych wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Serwis lerningo.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani trafności przekazywanych informacji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy przeanalizować informacje z różnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie lerningo.pl

error: Treść jest chroniona